Зміст

Демократична школа

20 травня 2020 року в Шепетівській ЗОШ №6 Хмельницької області в рамках реалізації програми «Демократична школа» відбулася фінальна зустріч робочої групи школи з тренерами Світланою Побережник та Володимиром Зилем. Формат зустрічі – онлайн-конференція, під час якої було підведено підсумки колективної роботи в проекті в 2019-2020 н.р.

Заклад працював за обраними сферами демократичного розвитку: демократичне середовище і демократичне врядування, освіта для демократичного громадянства і прав людини в освітньому процесі, партнерство та співпраця з місцевою громадою. Працюючи з інструментом, кожен учасник конференції зрозумів, що заклад дійсно змінився. Завдяки участі в проєкті відбувся рестарт учнівського самоврядування: учнівське самоврядування стало активним, активно втілює власні ініціативи, а педагоги та адміністрація виступають в ролі помічників та консультантів. Педагоги закладу під час проведення уроків, виховних, класних годин почали активно використовувати посібники Ради Європи по впровадженню ОДГ/ОПЛ в освітньому процесі. Але немає меж для вдосконалення, тому є над чим працювати в майбутньому.

Дякуємо організаторам та тренерам програми «Демократична школа» за корисний досвід, самоаналіз та розуміння того, що ДЕМОКРАТІЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАС!!!

дем школа шепетівка

Навчальний матеріал

ПЛАН ДІЙ

З РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ШКОЛІ

Сфера змін 1.1. Шкільне середовище і тип врядування в школі є демократичними.
Стандарт демократичної школи, якого Ви хочете досягнути

Стандарт 1.1.2 У школі функціонують органи учнівського самоврядування.

Які індикатори (з інструменту оцінки) продемонструють Ваші досягнення? 1. Збільшення кількості учнів в У.С.

2. Співпраця учнів вчителів та батьків.

3.

Які заходи Ви плануєте здійснити для досягнення запланованих демократичних змін? Яких результатів якісних та кількісних Ви хочете досягнути цим заходом? Як ці результати сприятимуть досягненню обраному рівню стандарту демократичної школи?
 1. Провести вибори до учнівського самоврядування.

Ініціювання створення учнівського самоврядування за віковими категоріями та інтересами та досягнення співпраці (діяльність координує спільний лідер). .

 

 

1. Підвищення діяльності, розподіл обов’язків.

2. Врахування інтересів кожної вікової групи

3. Розширені засідання учнівського самоврядування ( запрошення батьків, вчителів та адміністрації)

Розширити учнівське самоврядування до 80%

Зацікавленість учнів в діяльності учнівського самоврядування.

 

Підвищення рівня діяльності учнівського самоврядування.

2 Діалог учнівського самоврядування з вчителями початкових класів (донесення рішень учнівського самоврядування та вивчення інтересів учнів початкової школи

Проведення спільних заходів «День першокласника», місячник початкової школи).

1. Донесення рішень учнівського самоврядування до вчителів початкових класів

2.Вивчення інтересів учнів початкових класів.

 

Залучення учнів початкових класів до діяльності учнівського самоврядування.

Та мотивація до активної участі в житті школи

3 Ознайомлення з діяльністю органів місцевого самоврядування (день міського голови, день депутата).

 

 

1. Участь учнів в заходах місцевого самоврядування (день міського голови, день депутата) Обізнаність з проблемами місцевої громади та змога брати участь в їх вирішенні
На розвиток яких громадянських компетентностей учнів, вчителів, батьків та представників громади будуть спрямовані демократичні зміни у школі? Повага до людської гідності та прав людини.

Аналітичне і критичне мислення.

Вміння слухати і спостерігати.

Гнучкість та вміння співпрацювати.

Навички співпраці

ПЛАН ДІЙ

З РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ШКОЛІ

Сфера змін 1.1. Шкільне середовище і тип врядування в школі є демократичними.
Стандарт демократичної школи, якого Ви хочете досягнути

1.1.3 Учителі, учні, батьки та інші учасники навчально-виховного процесу беруть участь у прийняті рішень загальношкільної ваги і формування шкільних планів.

Які індикатори (з інструменту оцінки) продемонструють Ваші досягнення? 1. Кількісний (збільшення участі батьків з освітньому процесі до 85 %)

2. Якісний (колегіальне прийняття рішень загальношкільної ваги усіма учасниками освітнього процесу).

Які заходи Ви плануєте здійснити для досягнення запланованих демократичних змін? Яких результатів якісних та кількісних Ви хочете досягнути цим заходом? Як ці результати сприятимуть досягненню обраному рівню стандарту демократичної школи?
1.Зібрати загальношкільні збори.

 

 

1.Об’єднання для якісної співпраці

 

Вироблення колегіального прийняття рішень
2. Через загальношкільні збори виробити процедуру колегіального прийняття рішення. (прописати в положенні).

3. Провести опитування, щодо планування роботи школи та врахування думки кожного. Участь батьків та учні при складані річного плану роботи школи.

(дошка вільних думок, viber група)

1.Зацікавленість усіх учасників освітнього процесу в вироблені процедури прийняття рівень

 

 

Зацікавленість усіх учасників освітнього процесу до діяльності закладу освіти

Чітка система колегіального прийняття прийняття рішень загальношкільної ваги.

 

 

 

Учні та батьки колегіально планують та приймають рішення загальношкільної ваги.

На розвиток яких громадянських компетентностей учнів, вчителів, батьків та представників громади будуть спрямовані демократичні зміни у школі? Відповідальність.

Повага.

Визнання цінності демократії, справедливості, рівності і верховенства права.

ПЛАН ДІЙ

З РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ШКОЛІ

Сфера змін 2.3. Підходи і методи ОДГ/ОПЛ у навчально-виховному процесі
Стандарт демократичної школи, якого Ви хочете досягнути

2.3.1 У навально – виховному процесі застосовуються активні проблемно-орієнтовані методи викладання та навчання.

Які індикатори (з інструменту оцінки) продемонструють Ваші досягнення? 1. Якісний (вмотивовані педагоги які свідомо застосовують активні проблемно-орієнтовані методи викладання)
Які заходи Ви плануєте здійснити для досягнення запланованих демократичних змін? Яких результатів якісних та кількісних Ви хочете досягнути цим заходом? Як ці результати сприятимуть досягненню обраному рівню стандарту демократичної школи?
 1. Педради, методичні об’єднання (щомісячно).

Створення та систематична діяльність творчої групи вчителів з питань впровадження ОДГ/ОПЛ.

 

 

 

1.Удосконалення професійної компетентності педагогів.

2.Підвищення професійної компетентності і педагогів з формування громадянської та соціальної компетентності

1.Зростання професійності педагогів.

2.Впровадження ОДГ/ОПЛ під час вивчення різних предемтів

2. Проведення майстер класи для молодих педагогів .(круглі столи, обмін досвідом) 1. Фахове зростання молодих педагогів, обізнаність з методикою викладання. Підвищення компетентностей вчителя (професійних та особистісних)

 

 1. Залучення батьків до освітнього процесу (проведення уроків за участю батьків, День батьківських уроків).

Проведення спільних свят (спортивні змагання, благодійні ярмарки, екскурсійні поїздки)

1. Підвищувати активність батьків у навчальному процесі

 

Участь батьків в освітньому процесі.
На розвиток яких громадянських компетентностей учнів, вчителів, батьків та представників громади будуть спрямовані демократичні зміни у школі? Визнання цінності культурного багатоманіття.

Аналітичне і критичне мислення.

Гнучкість та вміння адаптуватися.

Навички співпраці.

ПЛАН ДІЙ

З РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ШКОЛІ

Сфера змін 3.1. Представники школи організовують і діють, щоб вирішити місцеві й глобальні проблеми (у сфері екології, правосуддя, боротьби з бідністю миротворчої роботи тощо)
Стандарт демократичної школи, якого Ви хочете досягнути

3.1.2 У школі існують ініціативні групи чи організації, які об’єднують зацікавлені сторони задля вирішення проблем, що постали перед місцевою громадою.

Які індикатори (з інструменту оцінки) продемонструють Ваші досягнення?
 1. Якісний (ініціативні групи діють неформально а вирішують проблеми, що постали перед місцевої громадою).
Які заходи Ви плануєте здійснити для досягнення запланованих демократичних змін? Яких результатів якісних та кількісних Ви хочете досягнути цим заходом? Як ці результати сприятимуть досягненню обраному рівню стандарту демократичної школи?
 1. Провести анкетування, щодо можливості створення ініціативних груп.
 2. Вивчити результати.
 3. Створити ініціативні. групи (батьки, учні вчителі).
 1. Виявлення інтересів для формування ініціативних груп за інтересами.
 1. Ініціативні групи діють

неформально

4. Виробити процедуру спільного прийняття рішення.

 

 

 

 

 

1. Створення ініціативних груп та прописане положення щодо їх діяльності

 

 1. Ініціативні групи об’єднують різні зацікавлені сторони для вирішення проблем, що постали перед громадою.
4. Співпраця ініціативних груп з місцевою громадою для вирішення проблем які виникли (місячники екології, благодійні ярмарки участь в загальноміських заходах ініціатором яких виступає Міська рада) 1. Співпраця усіх учасників освітнього процесу.
 1. Активна участь у вирішені проблем громади.
На розвиток яких громадянських компетентностей учнів, вчителів, батьків та представників громади будуть спрямовані демократичні зміни у школі? Громадянська свідомість.

Відповідальність.

Відкритість до інших культур, переконань та світогляду інших людей.

Знання та критичне розуміння мови і особливостей спілкування.

фасад школа 6 шепеівка
дистанційне

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

іновації

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

булінг
Join Us Facebook